Smluvní podmínky

Vážení zákazníci

přečtete si, prosím, pozorně naše podmínky prodeje:

Podmínky prodeje NOVÉ ZBOŽÍ-Zakázková výroba

1.Všechny ceny jsou konečné včetně DPH.

2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Zákazník je srozumněn s tím, že vzhledem k různým typům monitorů, se může barva nabízeného zboží na fotkách v eshopu minimálně lišit od barev zboží ve skutečnosti. Zboží je ušité strojově a proto může dojít k mírnému posunutí vzoru. Vzor se tedy nemusí nacházet na stejné pozici jak na fotografii.

3.Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu. Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v době objednání výrobku.

4.Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

6. Způsob úhrady zboží je možný na dobírku, při převzetí zboží v hotovosti  .Zboží je též možné vyzvednout v kamenném obchodě v ČESKÉ SKALICI

7. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v nákupním formuláři.

8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

9. Vyplněním nákupního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prodejny, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

10. Přijetí a odeslání objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním mailem na zadaný mail.

11. Dodací lhůta je mezi 3- 10 dny

12. Ceny a Slevy - veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

13. Storno objednávky - objednávku můžete stornovat do 24hod. e-mailem. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.

14. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží. Před odstoupením je však prodávající povinen pokusit se kontaktovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

15. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.

16. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

17. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

18. Při uplatnění reklamace je nutno předložit: reklamované zboží v originálním obalu bez porušené pečetě a stručný popis závady Při uplatňování reklamace Vás prosíme o přiložení originálu dokladu o koupi zboží. bez tohoto dokladu nebude možná reklamace
Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- neodborným zacházením
- zboží bylo poškozeno živly,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním

19.Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, zpět k zákazníkovi hradí prodejce.

20. Vrácení zboží

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující (spotřebitel) dle ustanovení § 53 odst. 7 zák.č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po Internetu. Rozhodne-li se zákazník od kupní smlouvy ve 14 denním termínu odstoupit je třeba, aby zaslat zpět zboží na vlastní náklady na adresu sídla firmy. O této skutečnosti informujte prosím co nejdříve našeho obchodního zástupce, u kterého jste zboží nakoupili a uveďte číslo Vašeho účtu kde mají být poukázány zpět finanční prostředky.
Balíky nezasílejte na dobírku, vratky peněz se provádějí výhradně převodem na Váš účet. Zašlete prosím číslo Vašeho účtu a až se zboží vrátí zpět na náš sklad bude skontrolováno a poté Vám bude provedena vratka na Vaše konto.Balíky zaslané na dobírku nebudou přijaty. Peníze za vrácené zboží Vám budou  zaslány na Vaše konto nejpozději do 30 dnů od doručení zboží zpět na adresu sídla firmy. Toto ustanovení zákona o odstoupení od kupní smlouvy však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (původní balení, manuál, apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 Občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1 ledna 2012.21. V případě nevyzvednutí zásilky ve lhůtě tomu určené a znovu zaslání zpět na adresu zákazníka je účtován poplatek za přebalení zásilky a poštovné ve výši 40 Kč

22. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

POZORDOBÍRKA!
Tímže si zákazník vytvořil objednávku přichází k uzavření kupní smlouvy dle občanského zákoníkua tedy zákazník jepovinen zboží převzít a zaplatitZákon o ochraně spotřebitele sice umožňuje zákazníkovi zboží vrátit do 14 dnů od převzetíalev žádném případě mu NEUMOŽŇUJE zboží nepřevzít.
Nepřevzetím zboží se právo na vrácení zboží bez udání důvodu nelze uplatnit.

Pokud zákazník objednané zboží nepřevezme nebo odmítne převzítje povinen uhradit náklady za poštovné a balné +náklady kurýrní služby za vrácení dobírkyZákazník je povinen uhradit tyto náklady do 7 dnů od nepřevzetí zásilkyPokud tytonáklady zákazník neuhradí do 7 dnůtak zaplatí smluvní pokutu ve výši 387 Kč.

 

 

  Vrácení zboží upraveného na přání zákazníka ve lhutě 14dnů není možná ....

 

UPOZORNĚNÍ

Výrobek nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů – viz ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku – jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.Více zde: https://www.jpko.cz/

7. Provozovatel a jeho kontakt
po-pá-9.00-18.00 hod.
Jméno: Jana Pacholíková

IČO: 63588714
Adresa: 28.října 367 ČESKÁ SKALICE 55203

tel/fax: 736113934
e-mail: milan.pacholik@tiscali.cz

Děkujeme Vám za přízeň